Din Taksering

Trenger du taksering og holder til i Kongsberg, Øvre Eiker, Notodden med omegn, Hartdal, Tuddal eller Tinn?

Kontakt oss

Telefon: 97964266
Epost: reinertsen@dintaksering.no

VERDI- OG LÅNETAKST

Denne kan brukes på enebolig, leiligheter, fritidsbolig og byggetomter. Verdi- og lånetakst benyttes i forbindelse med finansiering og refinansiering av eksisterende lån.

Etter det ble vedtatt ny avhendingslov som blir gjeldende fra 01.01.2022 er ikke denne taksten
tilpasset for omsetning av boliger.

En verditakst kan også benyttes som dokumentasjon til ligningsmyndigheter i forbindelse med
fastsettelse av verdi på boligen.
En verditakst er gyldig i 6mnd etter ferdigstillelse.

tilstandsrapport

Denne taksten er en omfattende rapport som beskriver byggets tilstand.
Denne rapporten er tilpasset NS 3600 og skal være tilpasset ny avhendingslov. Rapporten er beregnet for omsetning av leiligheter/boliger.
I forbindelse med leiligheter/boliger i borettslag/sameier er det kun det innvendige som omfattes av rapporten. Resterende bygningsdeler omtales på et generelt grunnlag. Alle bygningsdeler som er omfattet av rapporten gis en tilstandsgrad og et ca. beløp for kostnad av oppgradering. Sidebygninger får ikke en fullstendig rapport. De er kun beskrevet på et generelt grunnlag.
En tilstandsrapport er gyldig i 1 år etter ferdigstillelse.

byggelånskontroll

Byggelånskontroll er brukt i forbindelse med oppfølging mellom bank og utførende entreprenør.
Priser på dette avtales i hvert enkelt tilfelle avhengig av oppdragets omfang.